HOT Fitness - шаблон joomla Joomla

24.11. 2015 r. w Trzebiatowskim Pałacu Kultury miała miejsce konferencja poświęcona działalności organizacji pozarządowych w życiu gminy. 

 

Spotkania zainicjowane przez władze Gminy Trzebiatów skierowane było do wszystkich organizacji pozarządowych z terenu tej nadmorskiej miejscowości. W programie między innymi głos zabrał znamienity gość: Sędzia Hanna Bzdak w wystąpieniu „Udział stowarzyszeń i ich członków w życiu Gminy”. Dalszą cześć spotkania poprowadził Prezes Stowarzyszenia Coachów i Doradców Personalnych Mirosław Bednarski rozpoczynając od prezentacji „Wprowadzenie do tematyki organizacji pozarządowych; zbiórki publiczne, loterie fantowe - wytyczne organizacyjne”.

Jakie informacje można było pozyskać w trakcie spotkania?

- Istotą działania stowarzyszenia jest realizacja celów, dla których zostało ono zawiązane. Cele stowarzyszenia razem ze sposobami ich realizacji są opisane w statucie.  Jeśli dodatkowo jest to „działalność społecznie użyteczna” i mieści się w „sferach zdań publicznych” określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, to zgodnie z ustawową definicją jest to działalność pożytku publicznego. – wyjaśniała Hanna Bzdak.

O aspektach socjalnych i fundraisingowych mówił drugi z prelegentów. Wedle informacji jakie posiadamy, pakiet dokumentów, prezentację i tym podobne informacje, przedstawiciele NGO mogą otrzymać drogą mailową poprzez kontakt ze stowarzyszeniem na stronie www.ccsociety.eu

Najważniejszym punktem spotkania była jednak debata pomiędzy członkami organizacji. Głos zabrali przedstawiciele 12 organizacji pozarządowych. Wśród wielu istotnych kwestii jedną z najczęściej powtarzających się była, w naszej ocenie słuszna, uwaga by do podobnych spotkań wraz z regularnie napływającymi informacjami dotyczącymi NGO dochodziło częściej.  Jedną z poruszonych kwestii była przyszłość relacji samorząd – stowarzyszenie. Jak pokazuje przykład małych samorządów w Polsce pewną niepokojącą praktyką jest przejmowania zadań publicznych przez duże organizacje konkurencyjne rynkowo o zasięgu ogólnopolskim kosztem mniejszych, działających jednak lokalnie.  Okazję do zaprezentowania swoich stanowisk mieli wszyscy przybyli przedstawiciele trzeciego sektora. Swój głos w dyskusji i propozycję podzielenia się doświadczeniem złożyli przedstawiciele m.in. Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie, Stowarzyszenia Historyczny Trzebiatów, Stowarzyszenia Królewski Gaj, Stowarzyszenia Kobiet Mrzeżyna a także wielu innych. Potwierdzenie i wolę dalszego kontynuowania współpracy z każdym podmiotem NGO wyraziła Dyrektor TOK Renata Terasa Korek, a także przedstawiciel referatu sportu w gminie pan Marcin Wawiórko.

 

Spotkanie było już kolejnym z cyklu spotkań rozwijających świadomości wiedzę na temat sektora organizacji pozarządowych w Polsce.

 

 
  • Tomasz Paul
  • Bartosz Bodnar
  • Frydkiewicz
  • Janusz Sobiepan
  • Mariusz Rakosi
  • Mateusz Kotiuk
  • NGO
  • Łukasz Przybysz

O nas

Organizacja została założona w 2012 roku jako stowarzyszenie mające na celu szereg zadań na rzecz pożytku publicznego, w szczególności działalność charytatywną i rozwój poprzez szkolenia społeczności lokalnych.

Facebook

Losowe Video